top of page

Snickarbarnen Trollkungen

Förskolan Trollkungen är en väletablerad förskola belägen i Sollentuna/Häggvik. Snickarbarnens förskola fick i början av 2021 äran att ta över driften av denna lilla förskola och vi ska göra vårt absolut bästa för att låta verksamhet med personal utvecklas i snickarbarnens anda.

Trollkungen är en mindre förskola med ca 25 barn. Förskolan består av en avdelning som utifrån ålder i sin tur är uppdelad i tre mindre grupper.

Lokalerna består av flera större rum där barnen erbjuds tydliga stationer som bland annat ateljé, bygg och konstruktion, drama, sagoberättande etc.

Förskolan har en egen gård och i direkt anslutning till denna finns en större allmänning med stora gräsytor och lekplats vilket vi dagligen nyttjar. Vi arbetar i mindre grupper såväl inomhus som utomhus. Pedagogerna ges här goda möjligheter att se och bekräfta varje enskild individ samtidigt som det blir en lugnare och tryggare vardag.

I närheten av förskolan finns både skog och olika lekparker att utforska, vilka vi ofta besöker. Vi har även biblioteket i Edsberg som vi besöker för att bland annat låna böcker till våra pågående projekt. 

Förskolan har inget eget kök men lunchen levereras från vår andra förskola, Snickarbarnen i Sjöberg. Kosten är ekologisk, närodlad och helt och hållet lagad från grunden.

En dag på Trollkungen

7:15

Förskolan öppnar.

De första barnen välkomnas med lugna aktiviteter och lekar. Vi målar, pysslar eller leker i något av våra inspirerande rum, t ex i byggrummet eller i naturrummet.

7.30 

Frukost serveras

 

Från 8:00

Alla barn som lämnas från 8:00 välkomnas utomhus. Barn och pedagoger umgås tillsammans med lugnare aktiviteter och lekar.


Klockan 9:00

Den planerade verksamheten startar med olika projekt som är valda utifrån barnens intressen och önskemål. Parallellt med våra olika projekt har vi varierade aktiviteter både inomhus- och utomhus. I ateljén och våra andra stationer som t ex bygg, natur eller drama utforskar och experimenterar. Vi leker och upptäcker tillsammans. Vi besöker regelbundet biblioteket, vi beger oss till skogen eller till en närliggande park.

 

klockan 11:30
Det dags för lunch. På förskolan har vi pedagogiska måltider, vilket innebär att barn och pedagoger äter tillsammans i en lugn och harmoniskt miljö. Här finns det tid och möjlighet för samtal och diskussion.

Pedagogen ges goda möjligheter att se och bekräfta varje enskilt barn.

 

Eftermiddag

Efter lunchen fortsätter vi våra aktiviteter, projekt och lekar antingen inomhus eller utomhus. Eventuellt besöker vi skogen eller en närliggande park.

 

Omkring klockan 15:00

Eftermiddagens aktiviteter fortsätter och de barn som ännu inte gått hem erbjuds ett mellanmål bestående av  t ex frukt och/eller smoothie.

 

17:00 

Förskolan stänger

_________________________ 

Här läser ni mer om vår inriktning för en djupare insyn i förskolans arbete.

Ni kan även besöka vår Instagram: @snickarbarnensollentuna

 

Ni är alltid välkomna att besöka oss, hör gärna av er för ett besök!

 

Välkommen till oss!

bottom of page