Snickarbarnen Charlottendal

Vi har fått förtroendet att driva den helt nybyggda förskolan i Charlottendal. Förskolan öppnar i januari 2021.

Vi hälsar er varmt välkomna till ny modern förskola i Snickarbarnens regi.

Förskolan som har två plan, rymmer totalt 160 barn. Barnen kommer under dagen att delas in i åldershomogena lärteam med 10-15 barn/team. 

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. 

Vi frågor är ni välkomna att kontakta rektor, Tom Svärdh

tomsvardh@gmail.com 

Du kan nu sätta dina barn i kö för denna förskolan.

1/8

© 2020 Snickarbarnens Förskola AB