top of page

Snickarbarnen Sollentuna

Förskolan i Sollentuna är belägen i Sjöberg. Vi har skogen direkt inpå knuten och kikar vi mellan husen så ser vi även Edsviken. Förskolan ligger i bostadsrättsföreningen Snickarbacken, vilket även har gett förskolan sitt namn. Förskolan har funnits sedan början av 90-talet och är en väletablerad och populär förskola i området.

 

Förskolan erbjuder fina lokaler med möjlighet till arbete i både större och mindre grupper. Det finns en rad stationer där barnen ges möjlighet att utforska och upptäcka. Bygg, teknik, drama och ateljé station är några av dessa.

Vi har en trevlig gård där barnen ges både sociala och motoriska utmaningar. Precis som vår inomhusmiljö så erbjuder gården olika stationer och aktiviteter. Den är anpassad i storlek vilket ger pedagogerna bra överblick där vi har goda möjligheter att fånga upp och utmana varje barn.

Närområdet erbjuder förutom den spännande skogen även flera parker och ängar där barnen får möjlighet att ge utlopp för sin energi och samtidigt utveckla sin motorik, träna på sociala kontakter och mycket mer. Regelbundet besöker vi även närliggande bibliotek för att t ex låna böcker till våra projekt och pågående arbeten.

Förskolan har egen kock där vi tillagar allt från grunden. Ekologi och närodlat är genomgående. 

 

Vi har ca 42 barn fördelade i tre åldershomogena grupper.

Grupperna består av 3 avdelningar.

Tumstocken

Här går våra yngsta barn som är 1-2 år. 

Hammaren

Här går våra lite äldre barn som är 2-3 år gamla.

Sågen

Här går våra äldsta barn, 4-5 åringarna.

 

I köket arbetar vår kock som varje dag lagar ekologisk och/alternativt närodlad mat till våra barn. Allt tillagas från grunden och även brödet som barnen dagligen erbjuds, bakas naturligtvis på plats.

En dag på Snickarbarnen i Sollentuna

6:30

Förskolan öppnar.

De första barnen välkomnas med lugna aktiviteter och lekar. Vi målar, pysslar eller leker i något av våra inspirerande rum, t ex i byggrummet eller i naturrummet.

7.15 

Frukost serveras

 

Från 7:30

Alla barn som lämnas från 7:30 välkomnas utomhus. Barn och pedagoger umgås tillsammans med lugnare aktiviteter och lekar.


Klockan 9:00

Den planerade verksamheten startar med olika projekt som är valda utifrån barnens intressen och önskemål. Parallellt med våra olika projekt har vi varierade aktiviteter både inomhus- och utomhus. I ateljén och i våra andra rum som    t ex byggrumet eller naturrummet utforskar vi våra olika stationer där vi experimenterar, leker och skapar. Vi besöker regelbundet biblioteket, vi beger oss till skogen eller till en närliggande park.

 

klockan 11:00

Barnen erbjuds en frukt och samtidigt diskuterar och reflekterar vi över förmiddagens händelser.

Det är nu dags för våra yngsta barn att sova en stund. våra äldre barn samlas för att lyssna på en berättelse innan de fortsätter med sina pågående arbeten eller lekar. 

 

klockan 13:00
Det dags för lunch. På förskolan har vi pedagogiska måltider, vilket innebär att barn och pedagoger äter tillsammans i en lugn och harmoniskt miljö. Här finns det tid och möjlighet för samtal och diskussion.

Pedagogen ges goda möjligheter att se och bekräfta varje enskilt barn.

 

Eftermiddag

Efter lunchen fortsätter vi våra aktiviteter, projekt och lekar antingen inomhus eller utomhus. Eventuellt besöker vi skogen eller en närliggande park.

 

Omkring klockan 15:30

Eftermiddagens aktiviteter fortsätter och de barn som ännu inte gått hem erbjuds ett mellanmål bestående av  t ex frukt och/eller smoothie.

 

17:00 

Förskolan stänger

 _________________________

Här läser ni mer om vår inriktning för en djupare insyn i förskolans arbete.

Ni kan även besöka vår Instagram: @snickarbarnensollentuna

 

Ni är alltid välkomna att besöka oss, hör gärna av er för ett besök!

 

Välkommen till oss!

bottom of page