VINKELHAKEN

 

På Vinkelhaken går våra yngsta barn. Här ligger mycket fokus på ”Jaget”. Barnen bygger upp sin identitet, de provar på och utforskar sin omgivning genom att klämma, känna och skapa kontakter, med både pedagoger och nya kamrater.

Barnen erbjuds dagligen diverse aktiviteter som skogsutflykter, rörelselek och skapande i ateljén. Parallellt med dessa aktiviteter arbetar vi med olika projekt där barnen får möjlighet att upptäcka och förundras inom olika områden.

Småkryp, vatten, ljus och områden som är kopplade till mig själv är ofta områden som barnen fångas av.

 

Barnen erbjuds en stimulerande miljö med material som ger möjlighet att upptäcka, fascineras och förundras. Vår linslåda är en station med taktilt material som lockar till att ösa och hälla, barnen använder sina sinnen och ett ständigt lärande pågår samtidigt som kontakter skapas i de möten som sker.

Vårt naturrum där de yngsta barnen får upptäcka skogens material inomhus är en populär station. En spännande ljussättning och rytmisk musik som projiceras här är också viktiga inslag i denna lärmiljö som fångar barnets uppmärksamhet. 

 

På Vinkelhaken arbetar:

Matilda Thelin                            Förskollärare

Louise Öberg                             Barnskötare

Veronica Burman                       Barnskötare

 

Välkommen in till oss!

 

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR