Sågen

 

Detta är nu sista året på förskolan och intresset för lärande ökar. Det finns en spänning och förväntan inför kommande skola. Genom projektarbeten lär och utforskar barnen. Vi söker fakta och reflekterar tillsammans.

 

Intresset för skriftspråket och matematiken blir allt större. Pedagogen arbetar ständigt för att bekräfta och tillmötesgå det individuella barnets behov på bästa sätt. 5- åringarna gör ofta sina egna sagor där de ritar, berättar och tillsammans med en pedagog skriver ner berättelsen. Oavsett ålder arbetar förskolan på olika sätt med matematiskt tänkande, det är ett naturlig och dagligen återkommande inslag i verksamheten. Tillsammans med de äldsta barnen förstärks detta arbete. Vi mäter, väger, jämför och analyserar, hur blev det så…?

 

Våra 5-åringar är nu allt mer självgående och vill gärna klara sig själv. Vi ger dem förtroendet att vara i ateljén eller på avdelningen själv, samtidigt som pedagogen håller sig i rummet intill en mindre grupp. Precis som i övriga grupper är miljön och planeringen anpassad för att arbete och lek ska kunna ske i mindre grupper. Det ger ökad trygghet och en behagligare dag.

 


På Sågen arbetar:

Anna Selin (förskollärare)

Frank Indoha (barnskötare)

 

 

Välkommen in till oss!

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR