SKRUVMEJSELN

 

Barnen har nu blivit ännu äldre. För en del barn är detta är nu sista året på förskolan och intresset för lärande och vetgirigheten ökar. Det finns en spänning och förväntan inför kommande skola. Genom projektarbeten lär och utforskar barnen. Vi söker fakta och reflekterar tillsammans. Intresset för skriftspråket och matematiken blir allt större. Pedagogen arbetar ständigt för att bekräfta och tillmötesgå det individuella barnets behov på bästa sätt.

4-5- åringarna gör ofta sina egna sagor där de ritar, berättar och tillsammans med en pedagog skriver ner berättelsen.

 

Oavsett ålder arbetar förskolan med matematiskt tänkande på olika sätt. Det är ett naturlig och dagligen återkommande inslag i verksamheten. Tillsammans med de äldsta barnen förstärks detta arbete, vi mäter, väger, jämför och analyserar, hur blev det så…?

 

Brandbilar är något som ofta fascinerar och väcker nyfikenhet. Vi har därför besökt brandstationen som ligger nära granne med förskolan. Detta var väldigt spännande och bidrog till mycket tankar. Genom skapande, dramatisering och annan lek så fick barnen göra utlopp för sina upplevelser.

 

Miljön på Skruvmejseln är särskilt anpassad för äldre barn. Det finns en mängd olika stationer och rum som erbjuder allt från bygglek, dramatiseringar, sagoläsning, skapande och pyssel eller lek med bilar, dinosaurier och andra figurer. En tilltalande och lockande miljö som barnen fångas av.

 

Våra barn är nu allt mer självgående och vill gärna klara sig själv. Detta vill vi uppmuntra. Oavsett ålder arbetar vi mycket med att stärka barnens självkänsla och självständighet. Vi ger dem ökat förtroende under uppsikt.

 

På Skruvmejseln Gul arbetar:

*Lina Almgren                            Bsk/förskollärare

Tania Svensk                              Barnskötare

Stina Wennberg                         Barnskötare

*Lina studerar till förskollärare.

Välkommen in till oss!

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR