Pedagogiska rum

 

Inom Reggio Emilia filosofin är den pedagogiska miljön ett prioriterat område. Den ska ge möjlighet till både spontan lek och genom våra olika stationer även mer aktivitetsinriktad lek och utforskande. Det ska också finnas möjlighet till avkoppling och återhämtning när barnen känner behov av detta.

 

En rätt planerad miljö bidrar till harmoni, trygghet och lärande. Vi nämner miljön som den ”tredje pedagogen”, vilket innebär att barnen på ett naturligt sätt fördelar sig på avdelningens olika stationer. Detta ger i sin tur en lugnare och behagligare atmosfär.

 

Miljön ska väcka nyfikenhet och intresse och lusten att prova på. Miljön ska även vara visuellt tilltalande. Med rätt ljussättning, transparanta tyger och en trivsam planering ökar sinnesnärvaron. Vi arbetar mycket med fritt material, material som inte har ett bestämt ändamål. Genom materialet ges barnet möjlighet att utforska, experimentera och prova på. Den pedagogiska miljön fungerar hos oss som en lärande miljö.

Våra avdelningar och dess uppbyggnad är i stort likvärdiga för båda förskolorna.

 

Nedan följer en beskrivning av miljöns struktur.

Under fliken för respektive förskola kan ni ta del av fler miljöbilder för aktuell verksamhet.

 

Dramarum- I dramarummet ges barnet möjlighet att ge sin in i fantasins värld. Genom rollspel och dramatiseringar får barnet möjlighet att upptäcka sin drömvärld. Rummet erbjuder både vanliga utklädningskläder men till stor del också spännande tyger. Dessa tyger kan förvandlas till allt från en gräsmatta till en prins eller kanske en häst. Med hjälp av en uppbyggd scen, rätt belysning och annan inredning så blir möjligheterna oändliga. Kontakter skapas och barnen utvecklas i sina sociala kontakter. Barnen tränar på att lyssna på varandra, kompromissa och framföra sina åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg och naturrum- Här får barnen möjlighet att bygga och konstruera med hjälp av en rad olika material. Kapplastavar, papprör, träklossar och naturligt byggmaterial som vi hämtat från skogen finns här att tillgå för att skapa allt från enkla konstruktioner till hela landskap. För att utöka möjligheterna erbjuder rummet även mindre tyger, dinousarier eller andra figurer.

I flera av våra byggrum har vi täckt väggarna med speglar. Detta ökar upplevelsen och inspirationen för skapande och lek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljusrum- Ljus ger en mängd upptäcker och aha upplevelser. Med hjälp av bland annat ljusbord, overheader, ljuskuber, ficklampor och reflexer så skapar vi skuggor, reflektioner och transformeringar. Då vi använder overhead eller projektor blir fascinationen stor då den lilla snigeln blir så står så den täcker hela väggen.

Barnen undrar, frågar och reflekterar. Tillsammans med barnen utforskar vi och lär om ljus och dess möjligheter. Att kombinera våra ljus och dramarum ger också en ökad effekt då barnen dramatiserar och leker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniateljé- Som ett komplement till vår större ateljé har vi på flera avdelningar en mindre ateljéhörna med staffli och spännande färger. Att måla och skapa är hos många barn ett populärt val där det ges möjlighet att ge utlopp för både fantasi och funderingar. Då vårt staffli står i nära anslutning till vårt stora aktivitetsrum där det erbjuds en mängd olika pyssel och skapande så ger vi barnen breda möjligheter till olika slags uttrycksformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrum- Vårt större rum benämner vi som aktivitetsrum. Här erbjuds barnen olika slags aktiviteter som spel och pussel, skapande och utforskande med diverse material, pyssel med diverse naturmaterial och pärlor. Lek med bilar, lego och andra önskade material finns på flera avdelningar också att välja på här.

För att skapa en trevlig och lugn miljö delar vi upp det stora rummet i mindre stationer. Detta bidrar till en tydlighet. Barnen vet vad som erbjuds och var.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelserum/återhämtning- Barnen ska alltid erbjudas ett rum där det är ett lugnare tempo. Det ska i lugn- och ro finnas möjlighet att titta i en bok eller lyssna på en saga. Med tyger, sköna kuddar och behaglig belysning gör vi detta rum till ett rum att trivas i, ensam eller tillsammans med kompisar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den spännande ateljén kan ni separat ta del av under rubriken "ateljé".

 

 

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR