"Vi vill i en trygg och harmonisk miljö bedriva en utvecklande och lärorik verksamhet, där barnet dagligen blir synliggjort, respekterat och bemött utifrån sina färdigheter och behov."

 

Verksamheten ska planeras och utföras på ett sådant sätt att både gruppens och det enskilda barnets åsikter och behov tas tillvara. Reggio Emiliafilosofin inspirerar till största del vår verksamhet.

 

VI SER BARNEN SOM KOMPETENTA INDIVIDER

Vi ser varje barn som kompetenta individer med en inneboende kraft till att växa och lära. Med en anpassad pedagogisk miljö och med pedagoger som ständigt finns med och uppmuntrar och vägleder, så ger vi barnet goda förutsättningar till att utvecklas och lära.

 

MEDVETET LYSSNANDE
Våra pedagoger använder sig av ett medvetet lyssnande vilket innebär att de genom projektarbeten och aktiviteter fångar upp barnets intressen, erfarenheter och behov. Då vi arbetar med områden som barnen är intresserade av och som de har haft möjlighet att påverka, så ökar intresset för lärande.

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Vilket material förskolan använder och hur dessa presenteras har bevisat stor påverkan för barnets utveckling och lärande.

Vi vill att det ska vara tydligt för barnet vad som erbjuds i de olika lokalerna. För att uppnå detta har vi valt att på ett visuellt och intresseväckande sätt dela upp vårt material i olika rum och stationer.

PEDAGOGISKA RUM
Byggrum, dramarum, atelje, matematikhörna samt teknik- och naturhörna är exempel på dessa. Vi utnyttjar samtliga lokaler som pedagogiska rum. Då barnen får möljlighet att ta del av material och lekar i utrymmen som hallen eller tvättrummen, så ökar möjligheterna till att fördela sig i mindre gruppen, vilket i sin tur bidrar till ett lugnare klimat.

 

KONTAKTA OSS HÄR

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR