MATPOLICY Snickarbarnen 

 

 • Maten ska vara näringsrik, tilltalande och variationsrik

 • Maten tillagas av ekologiska alternativt närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt

 • Vi är restriktiva med mat som ger mycket energi och lite näring

 • Den dagliga, färgrika salladstallriken med 4-5 olika sorters grönsaker, väcker intresse för olika smaker och konsistenser

 • Alla uppmuntras att smaka på det som serveras.

 • Barnen lär sig att alla inte tycker om samma sorts mat.

 • Pedagogerna är medveten om sin betydelse när det gäller att vara goda förebilder

 • Pedagogerna har kunskap om hur barn under dessa tidiga år anlägger goda vanor

 • Måltidsmiljön ska vara en lugn stund utan stress

 • Vi samtalar med dem som sitter vid det egna bordet

 • Pedagogerna har inte med sig egen mat till de pedagogiska måltiderna

 • Vid mindre utflykter har vi med oss vatten och frukt

 • För att undvika stress är köket flexibelt gällande tidpunkt för måltiden

 • Gemensamt förhållningssätt gör det lättare för barn och vuxna när vi vistas på varandras avdelningar

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR