Snickarbarnens Mål

Under 2019 har vi följande fokusområden:

 
1. Vidareutveckla vårt arbetssätt med fokus på:  *Pedagogisk dokumentation

*Pedagogiska lärmiljöer

*Projekterande
 
2. Gemensamt projekt om Hållbar utveckling
 
3. Utveckla digitaliseringen, dvs utveckla arbetet med digitala verktyg och metodik kring dessa.
 
4. Stärka barnets inflytande och delaktighet i planering och utvärdering.

 

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR