FOGSVANSEN

 

Barnen på fogsvansen har nu växt till sig lite och har passerat det första småbarnsstadiet. Arbetet ser i stort ut som Vinkelhakens arbete men barnen ges nu ännu lite mer utmaningar och miljön anpassas utifrån intresse och mognad.

 

Vid staffliet får barnen möjlighet att måla och kanske till och med känna på den härliga färgen. Våra kartonger och rör bidrar till mycket spännande lekar. Det är bara fantasin som sätter gränser. I vår ljusateljé finns det möjlighet att experimentera och upptäcka ljus genom projektor, ljusbord eller overhead. Det är viktigt att vi anpassar varje avdelnings struktur och planering utifrån aktuell ålder. Då lär och utvecklas barnen på bästa sätt.

 

Vi arbetar med projektarbeten utifrån barnens önskemål. Till skillnad från de yngsta barnen så kan vi nu i ännu större gå över från att tolka barnen till att mer verbalt föra diskussioner där vi reflekterar över gjorda upplevelser och erfarenheter. Fogsvansen arbetade under  en period mycket med fåglar. Barnen fångades av kråkorna som kraxade utanför fönstret och som befann sig i skogen under våra utflykter. Detta medförde att vi började diskutera med barnen om fåglar och på olika sätt gestalta fåglarnas beteende. Genom bilder, frågor, litteratur och samtal så väcktes en mängd frågor och utifrån detta löpte arbetet vidare på olika sätt.

 

På Fogsvansen arbetar:

Helena Hansson                         Förskollärare

Majsan Skärkarl                         Barnskötare

Susann Wahlberg                       Barnskötare

Välkommen till oss!

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR