En vecka hos oss

 

En vecka på Snickarbarnen erbjuder barnen ett utforskande och lärande inom allt från socialt samspel till språk, matematik, natur, teknik och motorik. De verktyg vi använder oss av är spontana lekar, projekt och olika aktiviteter.

  

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och Reggio Emilia filosofins tankar och genom ett medvetet arbetssätt så uppfyller vi samtliga de mål och områden som förskolan ska arbeta mot.

 

Barnen ska ges stort inflytande med möjlighet att påverka sin egen dag på förskolan. Verksamhetens upplägg grundar sig i stor utsträckning utifrån barnets egna intressen, erfarenheter och behov. Projekt och aktiviteter är valda därefter.

 

För att barnet på bästa sätt ska ges utmaningar anpassade efter dess egna behov och önskemål så arbetar vi i mindre grupper.
En mindre grupp barn bidrar till ett lugnare klimat samtidigt som pedagogen kan se och bekräfta varje barn på bästa sätt.

 

Samtliga grupper arbetar varje vecka med ett eller flera projekt. Projekten är valda utifrån barnens intressen och önskemål. Parallellt med de olika projekten sker ett utforskande inom olika områden. Skogen besöker vi återkommande. Här finns det massor att upptäcka, lära och fascineras av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen besöker kontinuerligt både ateljén och *gymnastiksalen för ytterligare utmaningar. Här sätts fantasin på prov och barnen utmanas bland annat inom områdena motorik, socialt samspel och estetiskt tänkande.  Arbetet i ateljén är sker ofta parallellt med våra olika projektarbeten. De två områdena följer oftast en röd tråd.

 

*I Sollentuna har vi en separat sal där vi har rörelselek. I värmdö använder vi den stora ateljén eller avdelningen för detta ändamål.

 

Varje dag leker vi och har aktiviteter både inomhus och utomhus. Utomhusvistelse är viktigt för en bra hälsa samtidigt som det finns massor att upptäcka och utforska i denna miljö.

Vi lägger stor vikt för att skapa en lärmiljöer som barnen inspireras av. Den ska väcka nyfikenheten och lusten av utforskande. Den ska bidra till lärande, gemenskap och möjlighet till avkoppling.


Biblioteksbesök, teaterbesök och andra dagsutflykter är återkommande inslag i verksamheten. Att göra ett teaterbesök som är kopplat till vårt projektarbete eller att göra ett besök på biblioteket för att låna spännande och intressanta böcker är alltid populärt bland barnen.


Hur arbetssättet är upplagt och vilka utflykter vi gör skiljer sig ofta åt mellan avdelningarna. De små barnen får sina behov tillgodosedda och de stora barnen sina. I grunden är dock arbetssättet detsamma, vi arbetar mot samma mål men på olika sätt.

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR