Snickarbarnen Charlottendal

Vi har fått förtroendet att driva den nybyggda förskolan i Charlottendal. Vi välkomnar våra första barn med familjer den 4 januari 2021.

Vi hälsar er varmt välkomna till ny modern förskola i Snickarbarnens regi.

Förskolan har två plan med plats för totalt 160 barn. Barnen kommer att vara indelade i åldershomogena lärteam där vi undervisar i projektform i en inspirerande miljö. Våra grupper kommer bestå av 10-15 barn och ge goda möjligheter för pedagogerna att se och bekräfta varje enskild individ.

Förskolan har en miljömedveten inriktning som speglas i så väl placering som materialval och energieffektivisering. 

Vi frågor är ni välkomna att kontakta rektor, Tom Svärdh

tomsvardh@snickarbarnen.se

Via denna länk kan ni ställa ert barn i kö till Snickarbarnen Charlottendal eller Mölnvik.

1/7