Avdelningarna – Värmdö

 

Förskolan består av 5 avdelningar.

På Vinkelhaken går förskolans yngsta barn och sedan följer barnen avdelningarna i stigande ålder. 

Vissa år har vi många yngre barn inskrivna medan det andra år är fler äldre, ibland har vi därför liknande ålder på flera avdelningar.

 

För att ge barnen den bästa dagen där aktiviteter, projekt och socialt samspel är optimalt anpassade för barnets ålder, arbetar vi i åldersindelade grupper.

 

Vinkelhaken- Här går våra yngsta barn som är 1-2 år.

 

Fogsvansen- Här går våra barn som är 2-3 år.

 

Vattenpasset- Här går våra barn som är 3-4 år.

 

Skruvmejseln Gul och Grön- Här går våra äldsta barn som är 4-5 år.

 

Under avdelningens rubrik kan ni ta del av respektive avdelnings uppbyggnad och arbete.

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR