Grupperna – Sollentuna

 

Verksamheten består av tre grupper.

Vi arbetar i åldershomogena grupper med syftet att ge barnen den bästa dagen där aktiviteter, projekt och socialt samspel är optimalt anpassade för barnets ålder och mognad.

 

Gruppfördelningen med barn och pedagoger kan variera från år till år beroende på åldersfördelningen i verksamheten.

 

Tumstocken går våra yngsta barn som är 1-2 år.

Hammaren går våra barn som är 3-4 år och på Sågen har vi våra 5-åringar. 

 

Under avdelningens rubrik kan ni ta del av respektive avdelnings uppbyggnad och arbete.

 

HAMMARENTUMSTOCKEN


 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR