Ateljén

 

På varje förskola har vi en utmanande ateljé. En stor del av Reggio Emilia filosofin är arbetet med de 100 språken. Med de 100 språken avses alla de olika uttryckssätt som vi använder oss av för att utforska, experimentera, prova på och upptäcka. Detta ges barnen goda möjligheter till i ateljén.

 

Barnen arbetar med att utforska de estetiska språken inom allt från måleri, tecknande, skapande med lera och skulpterande till dans, musik, teater och konstruktion. Vi erbjuder barnen en stor variation av material som lera, trä, tyg, olika sorters pennor, färger och kolkritor. Även återvunnet material som kartong, miljövänlig plast emballagedelar och metallskrot är spännande material att utforska. Naturmaterial som är hämtat direkt från skogen är också ett inslag i ateljén som ger mänger av möjligheter. Med dessa material och språk ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig med andra språk än det vi talar. Detta stärker barnens självkänsla och tillit till sig själva och bygger grund för ett lustfyllt lärande som ger ökad motivation till studier och forskande i framtiden.

 

Då barnen besöker ateljén vill vi att de ska uppleva känslan av WOW! Det ska vara en inbjudande och tilltalande miljö som lockar till skapande med mängder av olika material. 

 

Under respektive förskola kan ni ta del av bilder och arbeten från aktuell ateljé.

 

SNICKARBARNENS FÖRSKOLOR