Välkommen till

Snickarbarnens 

Förskolor

Inspirerad av Reggio Emilia filosofin

Vi driver idag 2 förskolor i Värmdö och Sollentuna kommun. Vår filosofi, Reggio Emilia, bygger på ett utforskande arbetssätt där vi experimenterar och undersöker. Vi arbetar med ett lärande som bygger på nyfikenhet. Barn som vill veta, frågar och undersöker. Barn som analyserar och spekulerar. Vi arbetar för att skapa en miljö som uppmuntrar till utforskande. Där barn och pedagoger ställs inför utmaningar och där vetgirigheten blir en naturlig grund för undervisningen och en del av vardagen. Nyfikna pedagoger ger nyfikna barn.

På Snickarbarnen ska både barn och vårdnadshavare känna inflytande och delaktighet. Vi vill skapa en gemenskap och "Vi" känsla. Vi serverar dagligen våra barn ekologisk alternativt närodlad mat som är tillagad av våra egna engagerade kockar. Vi håller hög kvalité och går i linje med vårt fokusområde "hållbar livsstil". Vi har även möjligheten att beställa hem middag så att ni därmed kan minska stressen för er vårdnadshavare och ge mer tid för era barn.

1/8

I Januari öppnar vi vår nya förskola i Charlottendal

Välkomna!

Läs mer

 
 
IMG_1398.jpg
 
 
 
 

© 2020 Snickarbarnens Förskola AB